ОБК подписа договор за сътрудничество с университета Алфраганус

ОБК подписа договор за сътрудничество с университета Алфраганус.
– Университетът ще подготвя кадри за работа в български и други европейски компании.
– ОБК ще съдейства за партньорство между АУ и университети от България и ЕС за двойни програми, обмен на студенти и преподаватели, както и за участие по процедури на програмите Еразъм и Хоризонт Европа.
С посредничеството на ОБК, университетът Алфраганус вече започна сътрудничество с британски университет – един от световните лидери в образованието.