ОБК подписа договор за сътрудничество с узбекския медицински университет EMU

Днес, 27.12.2023g. в Ташкент, Сдружение Обединени Бизнес Клубове подписа договор за сътрудничество с узбекския медицински университет EMU.
– Университетът ще подготвя кадри за работа в български и други европейски здравни заведения.
– ОБК ще съдейства за партньорство между EMU и университети от България и ЕС за двойни програми, обмен на студенти и преподаватели, както и за участие по процедури на програмите Еразъм и Хоризонт Европа.