ОБК подписа договор за сътрудничество с узбекската държавна Ташкентска Медицинска Академия

Днес, 28.12.2023г. в Ташкент, председателят на Сдружение Обединени Бизнес Клубове – Веселин Халачев подписа договор за сътрудничество с проф. д-р Мурод Жафаров – началник отдел Международно сътрудничество на узбекската държавна Ташкентска Медицинска Академия.
– Академията и клиниката ще подготвят кадри за работа в български и други европейски здравни заведения.
– ОБК ще съдейства за партньорство между ТМА и университети от България и ЕС за двойни програми, обмен на студенти и преподаватели, както и за участие по процедури на програмите Еразъм и Хоризонт Европа.