ОБК подписа договор за сътрудничество с Националния Университет на Узбекистан

Сдружение Обединени Бизнес Клубове подписа договор за сътрудничество с Националния Университет на Узбекистан – най-големия университет в страната, в който учат над 40 000 студенти.
– Университетът ще подготвя кадри за работа в български и други европейски компании.
– ОБК ще съдейства за партньорство между НУУ и университети от България и ЕС за двойни програми, обмен на студенти и преподаватели, както и за участие по процедури на програмите Еразъм и Хоризонт Европа.
С посредничеството на ОБК, НУУ вече започна преговори за сътрудничество с университет от Австрия – един от световните лидери в образованието.