ОБК подписа договор за сътрудничество със Самаркандския Държавен Университет

ОБК подписа договор за сътрудничество със Самаркандския Държавен Университет.
Това е най старият университет в Узбекистан, наследник на медресето на площада Регистан, основано от великия учен Мирзо Улугбек.
– Университетът ще подготвя кадри за работа в български и други европейски компании.
– ОБК ще съдейства за партньорство между СДУ и университети от България и ЕС за двойни програми, обмен на студенти и преподаватели, както и за участие по процедури на програмите Еразъм и Хоризонт Европа.
С посредничеството на ОБК, СДУ ще започне сътрудничество с един от водещите университети в образованието на Италия.
Самарканд, 22.12.2023