ОБК – Първомай – Виетнам

4_7На 18 март 2014г. от 11:00 часа в Пленарната зана на община Първомай се проведе регионален бизнес форум на тема: “България – Виетнам – перспективи пред двустранното икономическо сътрудничество”. На форума взеха участие кметове на общини и представители на местната власт, членуващи в РАО Тракия и областите Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Сливен и Бургас. Също така участваха ръководители на икономически структури, неправителствени организации, представители на бизнеса и др. На форума се обсъдиха възможностите за сътрудничество в областта на селското стопанство, винопроизводството, етеричномаслени култури, хранително – вкусова и консервна проишленост и други теми от взаимен интерес. Председателят на ОБК, г-н Халчев обсъди възможностите за правене на бизнес с Посланика на Виетнам, г-н Ле Дък Лиу.