ОБК срещу COVID-19

Уважаеми колеги – представители на малкия и средния бизнес в България,

Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове създаде група във Фейсбук, наречена “ОБК срещу COVID-19”. В тази група могат да се включат представители на микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, занаятчии и хора със свободни професии.

В групата можете:

  • да публикувате всякакви идеи, коментари и предложения, свързани с пандемията COVID-19 и нейното отражение върху социално-икономическия живот в България;
  • да обменяте информация относно данъчни, финансови, митнически, транспортни, комуникационни, юридически и международни въпроси;
  • да обменяте информация, свързана с наличности на дезинфектанти, маски, ръкавици и други предпазни облекла и материали;
  • да споделяте възможности за предоставяне на ДАРЕНИЯ, подпомагащи борбата с COVID-19;
  • да обменяте информация, подпомагаща вътрешно- и външно-търговските взаимоотношения на МСП, опериращи в различни сектори на икономиката;
  • да споделяте информация за добри практики на национално и международно ниво в борбата с COVID-19.

 

На всички Вас и Вашите семейства пожелавам безвирусно прекарване на този непредвиден и неприятен период и по-малко щети върху Вашия бизнес!

Бъдете здрави!

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

 

Веселин Халачев

Председател на ОБК