ОБК ще консултира БЕЗПЛАТНО своите членове

Във връзка с влошената икономическа обстановка, в следствие на пандемията COVID-19, Дирекция Европейски фондове към ОБК взе решение да консултира и подготвя апликациите на своите членове БЕЗПЛАТНО по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Безвъзмездната помощ се отпуска по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК).

За повече информация, можете да се обадите на тел.0894377977, да пишете на office@ubclubs.eu,  както и да следите официалния сайт на ОБК – www.ubclubs.eu и Facebook страницата – United Business Clubs – Bulgaria.