Обобщение на форума проведен на 06.02.2014г. в София Хотел Балкан

48_MG_5119Скъпи приятели,

На 6 февруари, в София Хотел Балкан,се проведе, организирания от ОБК, форум на тема “Европейски фондове и финансови институции в помощ на малкия и средния бизнес. (Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 и новостите в банковата стратегия.)”.

Събитието, на което присъстваха над 300 фирми от цялата страна, бе официално открито от Вице-премиера по икономическите въпроси на Република България – г-жа Даниела Бобева.

От името на Представителството на Европейската Комисия в България, приветствени слова бяха поднесени от г-жа Аглика Събева – Цветанова.

Участниците във форума, буквално “затрупаха” с въпроси Вице-премиера Бобева, а тя от своя страна се постара да отговори на всички. От оживената дискусия се разбра, че бизнеса има сериозни забележки към администрацията на всички нива във връзка с това, че почти никой не желае даже да разговаря с малкия бизнес, а от друга страна, г-жа Бобева ни покритикува, и то напълно основателно, че повечето от представителите на бизнеса не четат достатъчно.

На няколко пъти Вице-премиерът посъветва фирмите от малкия бизнес да се сдружават, за да могат по-лесно да отстояват интересите си. Тя бе бурно аплодирана в залата, когато най-отговорно заяви, че вратите на нейния кабинет са отворени за нашите конструктивни препоръки и предложения за развитието на малкия и среден бизнес в страната. Дори и нещо повече – тя ни даде съвет да бобързаме с тези предложения, за да може те да бъдат вкарани на следващото заседание на Министерския съвет. Всички останаха изключително приятно изненадани, когато г-жа Бобева, в подкрепа на своето изявление, остави на масата цяло тесте със свои визитни картички.

Председателят на Обединени Бизнес Клубове, г-н Веселин Халачев, пожела на всички участници ползотворен ден, нови запознанства и успешен бизнес, като накратко представи дейността и бъдещите задачи на сдружението.

Участниците изслушаха с интерес презентациятана г-н Тибор Немет – Търговски представител на Република Унгария у нас, представена на чист български език лично от него. Тя бе част от първия панел с тема: “Международна интеграция на малкия и средния бизнес. Предпоставки за излизане на нови пазари. Възможности за съвместно участие в програми на европейските фондове.”

Безспорно, “най-горещо” в залата стана по време на втория панел с тема “Финансовите институции в помощ на малкия и средния бизнес”.

Изключителен интерес предизвика участието на г-жа Стефка Славова – член на борда на директорите на Европейската Банка за Възстановяване и Развитие и Директор за Полша, България и Албания към същата банка.Участниците я “заляха” с въпроси и най-вече с молби за помощ. В нейно лице те видяха един реално загрижен за малкия бизнес човек, с огромен авторитет и експертиза. Тя също раздаде всичките си визитни картички, които носеше, откликна на всички желаещи да споделят проблемите си. Разговаряше с хората, дори и докато обядваше. Нейните съвети към бизнеса, също бяха насочени към необходимостта той да се обединява и консолидира.

Словесните престрелки започнаха тогава, когато думата бе дадена на представителите на банките, опериращи в България. Участниците във форума изляха всичките си негативни чувства, събирани с години срещу нашата банкова система като цяло, върху нашите лектори.

Страстите бяха поуспокоени благодарение на професионално представените нови продукти на СИБАНК – от г-н Кирил Величков – Ръководител Управление “Европроекти и финансови институции”  и Българската Банка за Развитие – от г-н Никола Стоянов, началник управление „Кредитиране малък и среден бизнес”. Болшинството от участниците във форума разбраха, че основните банки, кредитиращи реално малкия и среден бизнес в България са СИБАНК и ББР -гъвкави продукти, по-малки лихви, повече възможности за обезпечения. По време на паузите, почти всички успяха лично да се срещнат и опознаят с екип от експерти и консултанти на СИБАНК.

Оказа се, че основния проблем на бизнеса е липсата на синхрон между българските банки и еврофондовете. Най-често споменатите проблеми в залата звучаха така: “спечелих проект по оперативна програма “Х”, но ми беше отказано необходимото свързващо финансиране от банка “У”.

Като по-улеснен начин за получаване на финансиране за малкия и среден бизнес е лизинговият вариант –  на това наблегна изказването си г-н Атанас Ботев – Съпредседател на Българска aсоциация за лизинг. Освен за автомобили, бизнеса може да разчита на лизинг и при закупуването на машини, съоръжения и дори и сгради. Лихвите са малко, но поносимо, по-високи, но за сметка на това процедурите по предоставянето на обезпечение са доста по-леки – това ни предлагат от Българската Асоциация за Лизинг.

Ако вашата фирма е регистрирана в София, или извършва дейност в столицата, независимо къде е регистрирана, то при обезпечението си на даден кредит, вие можете да разчитате и на подкрепа от Обшинския Гаранционен Фонд за МСП – това заяви неговият директор, г-н Кирил Григоров .

Изключително интересни и ползотворни за малкия и средния бизнес презентации относно възможностите за участие на малкия и среден бизнес в общински търгове за изпълнение на проекти по Оперативните програми“Регионално развитие” и “Околна среда” направиха г-жа Росица Янакиева– Член на Управителния съвет на Национално сдружение на общините в РБългария, кмет на община Перник и г-н Ангел Папазов – Председател на Контролния съвет на Регионалнаасоциация на общините “Тракия”  и кмет на община Първомай. Всички бяхме очаровани от тяхната неуморна активност и всеотдайност.

За огромно удовлетворение на организаторите и лекторите дори и след обяда, залата беше отново пълна. Явно темата на третия панел “Европейските фондове в помощ на малкия и средния бизнес. Оперативните програми през новия програмен период 2014-2020 г.” бе доста привлекателна. Представянията на г-н Анселмо Капороси – Президент на Експертния съвет по структурни фондове и европейски програми – Италианска търговска камара в България, г-жа Елена Иванова – експерт в Oперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, г-н Васил Асенов– експерт в Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и г-жа Светлана Александрова – и.д. Директор на Дирекция “Развитие на селските райони” – Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на селските райони”. Дискусията в този панел бе толкова интересна и ползотворна, че на участниците не им се тръгваше и задаваха въпрос след въпрос. Наложи се председателят на ОБК да вземе думата и да помоли всички да продължат дискусията на чаша хубаво вино в съседната зала за коктейли. Така бе и закрит форума.

Организаторите получиха похвални и благодарствени думи от участници, лектори и гости, като абсолютно всички достигнаха до извода, че такива срещи са изключително полезни и трябва да се случват по-често.

Ние се вслушахме в съветите и решихме да организираме следващия още по-голям форум на тема “Българските малки и средни предприятия във връзка с 1 милион фирми от Европа – реалното излизане на Европейския пазар”. Събитието ще се проведе след 3 месеца под формата на конференция и изложение и ще бъде осъществено със специалното съдействие на Европейския Алианс за Малък Бизнес. Очакваме да присъстват около 1000 чуждестранни и 500 български малки и средни фирми. Със сигурност ще имате възможност да се срещнете, запознаете и поговорите с популярни личности от европейски административни и финансови институции. Надяваме се и да осъществите много търговски сделки.

Считаме, че 3 месеца ще бъдат достатъчно нормално време, за да успеете да се подготвите с рекламни материали, мостри от вашата продукция и т.н. Пожелаваме на всички вас успех.

Нека да си помогнем сами!