Обучение на студенти в Института за бизнес и мениджмънт Хайделберг – Скопие

Интервю на председателя на ОБК, г-н Веселин Халачев за Института за бизнес и мениджмънт Хайделберг – Скопие. Дали могат български студенти да учат там и какви са предимствата на немската система за професионално обучение в Германия, известна още като двойната система за обучение, можете да чуете в интервюто. Institute for Business & Management HEIDELBERG

https://www.facebook.com/ibmhs.eu/videos/277610852905351/UzpfSTEwNzI5NzA4OTQ1NDA2MToxMDM0NTc4MTI2NzI1OTQ4/

Целите на института са:

– реализиране на програми за следдипломна квалификация на втори и трети цикъл в партньорство с уважавани международни висши учебни заведения и осъществяване на научни изследвания в областта на: банковото дело, финансите, контрола, бизнес и информационните технологии.

– Реализиране на национални и международни семинари и конференции в партньорство с Германския институт „ФОРУМ Институт за управление” Хайделберг (Германия), в областите: управление, фармация и здравеопазване, патентоване, търговска марка и лицензиране, финансови услуги, човешки ресурси, контрол , данъчно облагане, счетоводство, информационни технологии, лично развитие на мениджъра и асистента, и право.

– Реализиране на международна сертификация с кредити ECTS в партньорство с професионални образователни институции.

– Заетост на студентите, записани в Института, чрез принципа „работа-обучение” по време на учебния цикъл.

– Финансово и бизнес образование, повишаване нивото на финансова грамотност на населението, както и развитие на финансовата и бизнес наука в региона и по-широко.

– Насърчаване на регионалното и международното сътрудничество с университети, институти, академии и други официални и неформални образователни институции.

– Подпомагане чрез специализирано обучение и обучение в областите: банково дело, счетоводство, контрол, информационни технологии и предприемачество (модел „електронно обучение”).

– Насърчаване на предприемачеството като съвременна бизнес и философия за развитие на частни и обществени, търговски и нетърговски дружества, организации с нестопанска цел и с нестопанска цел.

– Развитие на издателски сектор, за да се улесни достъпът на обществеността до информация и да се постигне напредък в научната мисъл.

– подпомагане на населението при участие в регионални проекти и използване на европейски и други международни фондове.

– Създаване на непрекъснатост, креативна интелигентност, която ще бъде ръководство и стимул за всеки индивид във функция на създаване на успех, според максимите на Наполеон Хил (един от най-изявените създатели на успешни предприемачи, заедно с Хенри Форд, Джон Рокфелер и други) както и съветник на двама президенти на САЩ: Франклин Рузвелт и Удроу Уилсън).

– Набиране, насърчаване и развитие на качествени човешки ресурси чрез доброволческа практика.