ОП “Иновации и конкурентоспособност”

в тази секция ще намерите актуална информация за програмите по ОП “Конкурентноспособност”