ОП „Иновации и конкурентоспособност“

ОП „Иновации и конкурентоспособност“
31.03.2015 obk

в тази секция ще намерите актуална информация за програмите по ОП „Конкурентноспособност“