Партньорство между ОБК и университети в Узбекистан

Партньорство между ОБК и университети в Узбекистан
07.08.2023 obk
Българска делегация, водена от г-н Веселин Халачев, в качеството си на Председател на Обединени Бизнес Клубове и Председател на Българо-Узбекската Търговска Камара, заедно с г-жа Стояна Русинова – оглавяваща българското посолство в Ташкент се срещна с Министъра на висшето образование, науката и иновациите на Република Узбекистан – г-н Иброхим Абдурахмонов.
На срещата бяха обсъдени възможности за партньорство между университети от всякакви видове профили. Висшите учебни заведения могат да си сътрудничат в обмен на студенти и преподаватели, участие в проекти по европейските програми Еразъм + и Хоризонт Европа.