Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
23.04.2020 obk

Уважаеми колеги,

Скоро ще стартира процедурата

„Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
Цел на процедурата:

 

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект 3 000 лева
Максимален  размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект 10 000 лева
Максимален интензитет на помоща: 100%
Допустими кандидати: Всички дружества в сферата на услугите, търговията и производството. БЕЗ ограничения съобразно Код на икономическа дейност.
Недопустими кандидати Дружества в областта на земеделието и производители на земеделски продукти, допустими по мярки на ДФЗ.
Допустими разходи: Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.
Стартиране на процедурата 30.04.2020
Срок за подаване 30.05.2020

 

За повече информация можете да се свържете с Дирекция Европейски фондове към ОБК на тел. 0898525614  или емайл: eufunds@ubclubs.eu