Подпомагане на малките предприятия – търговци на дребно

Подпомагане на търговците на дребно за
изграждане на или подновявaне с ново оборудване. Насърчаване предлагането на еко торбички.

Начална дата: 19 декември 2017 г.

Крайна дата за приемане проектни предложения:  26 февруари 2018 г

Обявяване на резултатите: 27 април 2018 г.