Покана за безплатно информационно събитие на тема: Финансиране на проекти от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз

Inline image    Inline image
 
 
 
            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 
            Имаме удоволствието да Ви поканим на информационна среща, която ще се проведе на 30.06.2016г./четвъртък/ от 10.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ 20.
            На нея ще се запознаете с възможностите за създаване и/или разширяване на собствен бизнес, за подобряване на енергийната ефективност в малките и средни предприятия, за реализация на иновативни и други проектни идеи, които биха могли да бъдат осъществени чрез Оперативни програми, ползващи фондовете на Европейския съюз и други донорски програми, включително тези, по които се кандидатства директно пред Европейската комисия в Брюксел.
     Ще имате възможност да получите информация относно финансирането на конкретните Ви бизнес намерения, както и да осъществите контакти за получаване на допълнителни разяснения по поставени от Вас въпроси.
            
      Заявете своето участие на емайл адрес: office@ubclubs.eu  или на телефон 0894377977 до 29.06.2016г.
Приложено можете да видите програмата на събитието.
Поздрави,