Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция
13.06.2017 obk
Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.
Подпомагането обхваща следните видове култури:
1.Обощни
– Семкови
– Костилкови
– Ягодоплодни
– Черупкови
– Южни
– Десертно грозде
2.Зеленчукови
– Полски
– Оранжерийни
3.Етерично-маслени култури
4.Тютюн
Максимален интензитет на помощта е до 65 %
За повече информация: 0894377977, office@ubclubs.eu