Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция

Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция.
Подпомагането обхваща следните видове култури:
1.Обощни
– Семкови
– Костилкови
– Ягодоплодни
– Черупкови
– Южни
– Десертно грозде
2.Зеленчукови
– Полски
– Оранжерийни
3.Етерично-маслени култури
4.Тютюн
Максимален интензитет на помощта е до 65 %
За повече информация: 0894377977, office@ubclubs.eu