Предложенията са внесени

Предложенията са внесени
02.04.2020 obk

Днес внесохме писмо до официалните власти с предложения на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове за мерки, касаещи развитието на МСП в България, при създалата се кризисна ситуация, породена от пандемията Covid – 19.