ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБК Г-н Веселин Халачев НА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА Р.МАКЕДОНИЯ ОБК ПОДПИСА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИЯ БИЗНЕС КЛУБ И ОТКРИ ОФИС И В СКОПИЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБК Г-н Веселин Халачев НА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЯТА НА Р.МАКЕДОНИЯ

ОБК ПОДПИСА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКИЯ БИЗНЕС КЛУБ

И  ОТКРИ ОФИС И В СКОПИЕ, РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ

 

 

На 16 май, броени дни преди провеждането на втората Балканска конференция на МСП – София 2018, част от ръководството на Обединени бизнес клубове (ОБК) беше на официална среща с Българо-Македонския Бизнес клуб (БМБК) в Скопие, Република Македония. На срещата присъстваха членове на БМБК и представители на малкия и среден бизнес от Македония.

В съответстие със стратегическите си приоритети и дейности в областта на постигане на устойчиво и балансирано териториално развитие, чрез изграждане на капацитет за местно самоуправление и активно гражданско общество, приемайки принципите на доброволност и равнопоставеност, страните декларираха намерението си за сътрудничество и съвместна дейност в следните направления:

(1) Насърчаване сътрудничеството и връзките между членовете на “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове” и членовете на “Българо-Македонски Бизнес клуб”.

(2) Обмяна на опит, експертна подкрепа, знания и иновации.

(3) Съвместно участие в международни, национални и регионални проекти.

(4) Изготвяне на съвместни становища и предприемане на инициативи по актуални въпроси в съответствие с целите и дейностите на двете страни по настоящото споразумение.

(5) “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове” предоставя преференциални условия за юридически, данъчни и бизнес консултации и консултации по банково и алтернативно финансиране и по програми на Европейските фондове на членове на “Българо-Македонски Бизнес клуб”.

(6) Съвместна подготовка и участие в обучения, конференции и семинари.

(7) “Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове” предоставя възможности за достъп до пазари на членовете на “Българо-Македонски Бизнес клуб”.

(8) Публикации на резултати от съвместни дейности и проекти в собствени или други специализирани издания.

Рамковото споразумение бе подписано от г-н Веселин Халачев – председател на ОБК и член на Борда на директорите на Европейски Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) и председателят на БМБК – г-н Никола Поп Илиев. На събитието присъстваха всички водещи медии в Македония и изслушаха изказването на г-н Халачев с  огромен интерес.

 

“Малките и средните предприятия са гръбнакът на икономиката. Те представляват 99,8% от структурата на икономика на стария континент и около 75% от работните места. Подкрепата за тези предприятия е една от основните политики на европейската комисия. Повечето от Евро-програмите са насочени към малкия и среден бизнес. Така че, в тази насока има много възможности и инструменти за подкрепа. Сдружение Обединени бизнес клубове ще настояват за подкрепа и ше помагат на членовете на Българо-Македонския Бизнес клуб за създаване на контакти, както и възможности за осъществяване на съвместни проекти и иновации”, каза председателят на ОБК г-н Халачев.

“В момента членовете на ОБК са около 2 500, а целта на Сдружението е да се грижи  а целта е да се грижи за микро, мали и средни предприятия, за занаятчии и самонаети. С подписването на Рамковото споразумение се отваря широко поле от възможности за членовете на Българо-Македонския Бизнес клуб както за сътрудничество с голям брой фирми, така и с фирми от Европа, членуващи в Алианса на Малкия Бизнес (ESBA)”, каза председателят на БМБК г-н Поп Илиев. Той посочи още, че “с подписването на рамковото споразумение, ОБК ще създава възможности за членовете на БМБК за достъп до средства за стартиране и развитие на различни дейности  в Македония както в в обществения, така и в частния сектор. Ние сме насочени към реалния бизнес, а не към бизнес, обвързан с политическите структури. Фокусът на сдружаването ни трябва да се основава на средните и малките предприятия, които са развили и развиват своята дейност в съответствие с природните закони”.

 

Г-н Халачев добави, че “безвъзмездните средства – до 2,5 млн. евро, биха могли да се усвояват директно, чрез т.н. Инструмент за малки и средните предприятия”, най-атрактивен и добил изключителна популярност  като част от “Хоризонт 2020”. Затова ни трябват интересни проекти за малкия и среден бизнес, както и иновации, защото без иновации няма възможности за участие на световните пазари. Трябва да сме иновативни и да се борим за проектите. Освен това, Европейската комисия отпуска средства и за общините по програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество. Стойността на тези проекти може да достигне до 18 млн. евро по програмата за интелигентни градове по програмата Smart Cities и Smat Community.

Основното, което трябва да бъде постигнато, а аз съм убеден, че това ще стане, един ден, когато запитате японец къде е тръгнал, той да отговори, че отива в Европа, а не в България или Македония. Това, всъщност, ние го правим, когато пътуваме за САЩ – ние казваме, че отиваме в Щатите, а не в Аризона, например. Европа трябва да бъде едно цяло.

По време на посещението си в Македония, председателят на ОБК, г-н Халачев, заедно с г-жа Кремена Димитрова и доц. д-р Валентина Маринова, членове на УС, осъществиха изключително важна и ползотворна среща с Министъра на информационното общество и администрация на Македония, г-н Дамян Манчевски. На срещата бяха обсъдени възможнотите за партньорски взаимоотношения между ОБК и Република Македония, политиките за МСП за дигитална икономика и електронното управление.

В рамките на посещението, председателят и представителите на УС на ОБК официално откриха новия офис на ОБК Македония в сърцето на Скопие.

След успешната визита, сме убедени, че взаимоотношенията между българския и  македонския бизнес ще се задълбочат, което ще доведе до укрепване на развитието на икономиките на двете балкански държави.