Председателят на ОБК, г-н Веселин Халачев за нуждите на МСБ в предаването на телевизия Bloomberg TV Bulgaria „Инвестбук“ с Дориана Ранкова

Председателят на ОБК, г-н Веселин Халачев за нуждите на МСБ в предаването на телевизия Bloomberg TV Bulgaria „Инвестбук“ с Дориана Ранкова
28.12.2015 obk