ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

http://prsr.government.bg/index.php/bg/

За повече информация и отворени покани за проектни предложения, моля свържете се с отдел „Еврофондове“ към ОБК на тел. 0895575744 и email: eufunds@ubclubs.eu