Процедурата Ускорител от инструмента Европейски Иновационен Съвет на програмата Хоризонт Европа, която се управлява пряко от Европейската комисия и се кандидатства директно в Брюксел

Процедурата Ускорител подкрепя компании (предимно стартиращи предприятия и МСП) за разширяване на иновациите с голямо въздействие с потенциал за създаване на нови пазари или разрастване на съществуващите. Процедурата Ускорител предоставя уникална комбинация от финансиране от 0,5 до 17,5 милиона евро (до 2,5 милиона евро като безвъзмездна помощ плюс до 15 милиона евро като финансов инструмент) и услуги за бизнес ускоряване.

Итензитета на безвъзмездната помощ е до 70% от допустимите разходи.

Срокът за изпълнение на проектите е 24 месеца.

Процедурата Ускорител е постоянно отворена за кандидатстване до края на 2027 г., като подадените проектни предложения се разглеждат 4 пъти годишно.

Опростена процедура с голям бюджет, ясни правила и нулева корупция  – сериозен шанс за успех на кандидатите.

Сега е най-точният моментът за кандидатстване по програмите управлявани пряко от Европейската комисия, с кандидатстване директно в Брюксел (над 400) – познатите европейски програми, които се упрвляват на национално ниво едва ли ще отворят до края на 2022 година.