Процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП”

43_11056712_10203788338930655_182156120_nУважаеми колеги,

Екипът на Дирекция “ Европейски фондове” на ОБК има удоволствието да Ви представи кратка информация (прикачен файл) относно предстояща процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за “Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014 – 2020.

При проявен от Вас интерес, консултанти от ОБК ще изготвят предварителна оценка на допустимостта на кандидата и ще разработят проектната документация по избраната от кандидата схема.