Работни срещи с членове на ОБК в гр.Хасково и гр.Кърджали

На първи, втори и трети февруари 2018-та се проведоха работни срещи с членове на ОБК в гр.Хасково и гр.Кърджали. На срещите присъстваха представители на бизнеса и от гр.Харманли.

Темата на срещите беше

Условията за развитие на малкия и среден бизнес в района и възможностите за неговото финансиране по време на българското европредседателство“.

На срещите присъстваха и собственици на фирми, които все още не са членове на ОБК. Те вече бяха запознати с дейността на сдружението и перспективите за работа му през 2018год.

Част от поставените въпроси бяха свързани с тежестите на националното законодателството, които касаят фирмите. Представени бяха възможностите за излизане на външни пазари. Обсъдени бяха и възможностите за европейско финансиране, както от програми, финансирани от управляващите органи на РБългария така и от програми, финансирани директно от европейската комисия, за които се кандидаства в Брюксел. Участниците в събитията бяха изключително доволни от проведените разговори и представените възможности за финансиране и достъп до повече пазари, от които те лично могат да се възползват.

Екипът имаше срещи и с Кмета на гр.Хасково, с Главния секретар и Зам.Кмет на Община Кърджали, както и със Зам. Кмета на Община Момчилград, от който получихме покана за форум на територията на общината. Бяха подписани споразумения за съвместна дейност с някои от посетените общини. Обсъдиха се и перспективите за развитие на неправителствените организации в региона.

Въз основа на проведените срещи беше отчетена потребност от по-конкретни действия с цел информиране на бизнеса в региона относно възможностите за достъп до европейски средства и съдействие за излизане на външни пазари.