Семинар на Европейската комисия за МСП – част от икономическата програма на Европейската комисия

Уважаеми колеги,

Ако имате въпроси, или предложения до Европейската комисия, свързани с развитието и проблемите на Вашия бизнес, моля да ни ги изпратите в писмена форма на електронния ни адрес office@ubclubs.eu най-късно до обяд на 16 ноември 2016г.

Напомняме Ви, че председателят на ОБК – г-н Веселин Халачев е един от 21-те официално поканени гости на предстоящия Семинар на Европейската комисия за МСП – част от икономическата програма на Европейската комисия. Там, г-н Халачев ще има възможността да разговаря по основни теми, свързани с европейските политики за малкия и средния бизнес и в частност за проблемите на МСП в България. Семинарът ще се проведе в сградата на ЕК в Брюксел на 16 и 17 ноември 2016г., а председателят на ОБК е единственият представител на нашата страна.

Ето и някои от основните теми, които ще бъдат разисквани на семинара:

  1. Какви са основните предизвикателства на икономиката на ЕС и как те да бъдат решени?
  2. Как Съюза на капиталовите пазари може да подпомогне увеличаването на инвестициите? Къде сме ние в изпълнението на плана за действие на Съюза на капиталовите пазари? Усеща ли се вече неговото влияние?
  3. Как Инвестиционният план (Планът Юнкер) допълва съществуващите програми за малки и средни предприятия, като COSME? Какви са най-новите разработки и основните резултати от Инвестиционният план и COSME? Какво още може да се направи, за да се стимулират инвестициите в Европа?
  4. Как може структурните реформи да допринесат за устойчивото създаване на работни места и растеж в Европейския съюз? Как може МСП да се възползват от структурните реформи? Защо са необходими структурни реформи?

За участие в семинара са поканени по един представител от Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Унгария, Франция, Хърватия и Чехия.