СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ОБК

Председателят на ОБК, г-н Веселин Халачев получи специален СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИЗНАТЕЛНОСТ за своята активна дейност във връзка с трудовата миграция. Сертификатът е подписан от министъра на труда и трудовите отношения на Република Узбекистан, г-н Н. Хусанов и бе връчен на г-н Халачев лично от директора, г-н Жахонгир Хидайходжаев и заместник директора, г-н Сухроб Сайфутдинов на Агенцията по външна трудова миграция към Министерството на труда и трудовите отношения на Република Узбекистан.