Среща на групата на ОБК за УЗБЕКИСТАН – 05 юни (събота) 2021 г. , 15.00 ч.

Уважаеми колеги,

Предвид изразеното желание на много от Вас да се включат със своите стоки и услуги в “Българския търговски център в Узбекистан”, както Ви обещахме, организираме следващата среща на заинтересованите компании.

Тя ще се състои в София на 05 юни (събота) 2021 г. от 15.00 ч. в офиса на ОБК, с адрес: гр. София, бул. “Тодор Александров” № 183 (срещу кино Арена Запад).

 

ДНЕВЕН РЕД

15.00 – 15.10 Обиколка около масата

15.10 – 15.20 Предложения за наименование, големина и местонахождение на търговския център в столицата Ташкент, Република Узбекистан

15.20 – 15.40 Предложения и обсъждане  на дейностите по отварянето, маркетинга, рекламата и работата на търговския център

15.40 – 16.15 Обсъждане и приемане на бюджет на търговския център до края на 2021 година

16.15 – 16.30 Разни

 

ВНИМАНИЕ: На срещата може да присъстват САМО представители на фирми, които предварително са потвърдили своето участие в “Българския търговски център в Узбекистан”.

 

Моля, потвърдете присъствието си на емайл адрес: office@ubclubs.eu или office.ubclubs@gmail.com на тел. 0894377977.