Среща на ОБК – 24 март (четвъртък), 19:00

Уважаеми колеги,

На 24 март (четвъртък) 2016 г., от 19.00 часа в ресторант “Бодега”, ул. “Цар Асен” №6, ще се проведе среща на част от членовете на ОБК.

ВНИМАНИЕ: На срещата могат да присъстват САМО членове на УС, КС и ядрото на ОБК. Присъствието на тези представители е препоръчително.

Срещата ще бъде протоколирана и ще бъде водена по начин, определен в ESBA и FSB.

Дневен ред:

19.00 – 19.20 Поръчване и сервиране на вечерята

19.20 – 19.40 Представяне на присъстващите – “обиколка около масата”

19.40 – 20.00 Отчет на дейността по разширяване на ОБК

20.00 – 20.20 Отчет на изминалия Национален Бизнес Форум – София 2016, организиран от ОБК:

  •      Мнения на участници, гости и рекламодатели
  • Рекламата за кампания членовете на ОБК  по време на форума.

20.20 – 20.30 Представяне на нови кандидат-членове на ОБК

20.30 – 20.45 Представяне на проекта за “Балканска конференция на МСП – София 2016”

20.45– 21.00 Други

21.00 – 21.30 Нетуъркинг

С цел стегнато и ползотворно протичане на срещата, отчитайки ценното и малко време на нашите членове, молим всички участници да спазват дневния ред, като се съобразяват с времевата рамка.

  • Умоляват се всички, които желаят да се изказват, да вземат думата, само след като модераторът на срещата им я предостави.
  • Онези, които закъснеят, или желаят да си поръчват нещо допълнително на сервитьорите (извън определеното за това време), това да става встрани от основната маса.