Среща на ОБК – 26.02.2015г. (четвъртък), 18:30 часа

42_image_5Скъпи приятели,
Този четвъртък (26.02.2015г.) ще се съберем отново в пицария ” Дон Вито” на ул. ” Цар Иван Асен II” 38, от 18:30 часа.

По време на срещата ще бъдат разисквани следните теми:

1. Последно разяснение относно юридическите изисквания за предстоящото учредяване на Взаимоспомагателната каса и икономическите интереси на нейните членове.

  • приблизителен брой на учредителите – САМО физически лица (може и по повече от един от фирма)
  • първоначален капитал и съответно дялови вноски на членовете
  • седалище и адрес на управление
  • предмет на дейност на кооперацията
  • управление – предложения за Председател на кооперацията, УС и КС на кооперацията, УС и КС на взаимоспомагателната каса, оперативно управление на ВСК – директор, кредитен инспектор и т.н.
  • решение за дата, час и място на провеждане на учредителното събрание

2. Дискусия и разяснения свързани с участието на членове на ОБК в проектите “МСП излизат на международните пазари” (с краен срок за подаване на документите: 31.03.2015) и “Подпомагане развитието на нови мулти-секторни икономически вериги” (с краен срок за подаване на документите: 30.04.2015)

3. Разни

Очакваме Ви!