Срещи с членове на ОБК в Северозападен планов район

През месец януари се проведоха работни срещи с членове на ОБК в Северозападен планов район – гр. Мизия, гр. Оряхово, гр. Бяла Слатина и Югозападен планов район – гр. Благоевград, гр. Гоце Делчев и с.Гърмен .

Темата на срещите беше :

“Условията за развитие на малкия и среден бизнес в района и възможностите за неговото финансиране по време на българското европредседателство”.

На срещите присъстваха и собственици на фирми , които все още не са членове на ОБК. Те вече бяха запознати с дейността на сдружението и перспективите за работа му през 2018год.

Част от поставените въпроси бяха свързани с тежестите на националното законодателството, които касаят фирмите. Обсъдени бяха и възможностите за европейско финансиране, както от програми, финансирани от управляващите органи на РБългария така и от програми, финансирани директно от европейската комисия, за които се кандидаства в Брюксел.

Екипът имаше срещи и с Кметовете от региона. Бяха подписани споразумения за съвместна дейност с общините, които те представляват. Обсъдиха се и перспективите за развитие на неправителствените организации в региона .