Сътрудничество в областта на иновациите между ОБК и FSB

Третата среща на г-н Халачев днес бе с г-н Клайв Дейвънпорт – шеф на дирекция Предприятия и Иновации на FSB. На срещата им те обсъдиха въпроси, основно в областта на иновациите. Г-н Дейвънпорт обеща сериозна подкрепа и добро сътрудничество в тази област между ОБК и FSB. Той също изяви желание да се срещне с български компании, разработващи иновативни продукти и услуги в рамките на Международната среща през ноември в София.