ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ: Указания на Европейската комисия за безопасно възобновяване на пътуванията и рестартиране на европейския туризъм през 2020 г. и след това

ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ: Указания на Европейската комисия за безопасно възобновяване на пътуванията и рестартиране на европейския туризъм през 2020 г. и след това

На 13 май Комисията представи пакет от насоки и препоръки, за да помогне на държавите-членки постепенно да премахнат ограниченията за пътуване и да позволи на туристическите фирми да се отворят отново след месеци на блокада, като спазват необходимите здравни предпазни мерки.

Ръководството на Комисията има за цел да предложи на хората възможност да си вземат необходима почивка, отдих и чист въздух. Веднага щом здравната ситуация позволява, хората трябва да могат да посетят своите приятели и семейството си в собствената си държава в ЕС или зад граница, спазвайки всички необходими мерки за безопасност и предпазни мерки. Пакетът има за цел също така да помогне на туристическия сектор в ЕС да се възстанови от пандемията, като подкрепя бизнеса и гарантира, че Европа продължава да бъде дестинация номер едно за посетители.