Фонд за възстановяване

Лидерите на ЕС одобряват пакет от мерки за безопасност на стойност 540 милиарда евро и възлагат на Комисията да разработи предложение за създаването на “Фонд за възстановяване”.

 

По време на видеоконференцията си на 23 април, лидерите на ЕС обсъдиха напредъка по различните измерения на европейския отговор на пандемията и приветстваха Съвместната европейска пътна карта за премахване на ограничителните мерки.

 

Лидерите се съгласиха да се координират доколкото е възможно, за да осигурят постепенно и правилно премахване на ограниченията. Те приветстваха Съвместната пътна карта за възстановяване, която определя важни принципи като солидарност и сближаване, както и четири ключови области за действие: напълно функциониращ единен пазар, безпрецедентни инвестиционни усилия, действащи в световен мащаб и действаща система на управление. След заседанието на Еврогрупата в приобщаващ формат, на 9 април Европейският съвет одобри споразумението за три важни мерки за безопасност за работници, предприятия и държавни администрации. Финансовата стойност на целия пакет от мерки е в размер на 540 милиарда евро, като този пакет трябва да започне да функционира от 1 юни 2020 г. Лидерите на ЕС също се съгласиха да създадат “Фонд за възстановяване” и възложиха на Комисията да представи предложение до голяма степен, насочено към най-засегнатите сектори и географски райони на Европа. Предложението на Комисията следва да бъде в синхрон с Многогодишната финансова рамка (МФР), която ще трябва да бъде адаптирана, за да се справи с настоящата криза и последиците от нея. Президентът фон дер Лайен подчерта, че “огневата мощ” на МФР ще трябва да бъде увеличена така, че да може да генерира необходимите финансови средства в целия Европейски съюз и че тези финансови средства трябва да бъдат предварително “заредени” още през първите години и в правилния баланс между безвъзмездни помощи и заеми.

 

Тази новина е предоставена от Генерална дирекция “Икономически и финансови въпроси” на Европейската комисия.