Какво печелите като член на ОБК?

Достъп до европейски организации

ОБК е член на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA), с представителство в нейния Борд на Директорите – най-голямата и влиятелна бизнес организация в Европа с членска маса от над 1,2 милиона фирми от 35 държави.

Директен контакт с всички членове на ОБК

ОБК – качествено селектиран подбор от фирми на клубен принцип и с клубна организация, действаща в национален мащаб без значение от политическа и религиозна ориентация на членовете. Изграждане на бизнес среда и взаимовръзки между членовете при запазване на икономическата им независимост.

Защита пред институциите

Представляване и защитаване интересите на своите членове пред всички държавни и общински органи, както и пред институциите на Европейския Съюз.

Арбитраж в рамките на сдружението.

Бизнес с чужди партньори

Предоставяне на възможност за правене на бизнес с чуждестранни партньори, чрез надеждно работещи международни контрагенти.

Информация по Eвропроекти

Участие в проекти и проектни дейности, реализирани от ОБК. Навременна информация за отворени програми от европейските фондове. Безплатни консултации по програми на Европейските фондове.

Клубна дейност

Повишаване на квалификация, чрез участие в семинари, форуми, обучения и др. Ежемесечно организиране на срещи на членовете на ОБК с цел лично познанство и възможност за правене на гарантиран бизнес помежду им.

Използване на специални отстъпки в размер на 30% – 50% от таксите на услугите по време на събития, организирани от ОБK.