Бизнес Форум – Търговище 2017

Уважаеми дами и господа,
Каним Ви на БИЗНЕС ФОРУМ – ТЪРГОВИЩЕ 2017 с теми:
Предизвикателства и възможности за развитие на малкия и средния бизнес в България през периода 2017 -2020 г.
Европейски програми и фондове, с кандидатстване директно в Брюксел.
Нови методи за достъп до финанси, пазари и работна ръка.

09 май 2017, гр. Търговище
България

П Р О Г Р А М А

09.00 – 09.30 Регистрация
09.30 – 10.00 Сутрешно кафе
10.00 – 10.15 Откриване на форума
Г-н Дарин Димитров – Кмет на община Търговище
Г-н Веселин Халачев – Председател на ОБК, член на Борда на Директорите на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) – Брюксел, с ресор “Европейски програми и европейски фондове”

10.15 – 12.00 Първи панел:

* Програми, отнасящи се до МСП и общини, управлявани директно от Европейската Комисия – Horizon 2020, LIFE, Erasmus Plus, Creative Europe, EASI, ERASMUS+ и др. (над 192 програми)

* Програми, отнасящи се до МСП и общини, управлявани на ниво група от държави (региони) Европейско Териториално Сътрудничество – INTERREG (Дунав, Балкани-Средиземно Море)

* Програми, отнасящи се до МСП, управлявани на национално ниво – Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, Програма за развитие на селските райони

Лектори:
Веселин Халачев – Председател на ОБК, член на Борда на Директорите на Европейския Алианс на Малкия Бизнес (ESBA) – Брюксел, с ресор “Европейски фондове”
Кремена Димитрова – Член на УС на ОБК и Директор на Дирекция «Европейски фондове» на ОБК
Борислава Лалова – Експерт в Дирекция «Европейски фондове» на ОБК

Въпроси и отговори

12.00 – 13.00 Обяд

13.00 – 13.30 Приветствени слова на официалните гости на форума – Представители на българското правителство и дипломатически мисии у нас

13.30 – 14.30 Втори панел: Достъп до международни пазари

Представяне на възможности за търговия с Румъния, Гърция, Хърватия, Босна и Херцеговина, Сърбия, Македония, Турция
Представяне на възможности за търговия с Казахстан
Представяне на възможности за търговия с Китай

Въпроси и отговори

14.30 – 15.30 Трети панел: Достъп до алтернативно финансиране – бъдещето във финансовия сектор (Краудфъндинг, Дялово финансиране, Факторинг и др.)

15.30 – 16.30 Нетуъркинг и Б2Б срещи: Участниците във форума ще имат възможност да се запознаят и разговарят както помежду си, така и лично с посланниците и лекторите.

За членове на ОБК – участието е БЕЗПЛАТНО
За нечленуващи в ОБК – таксата е 15лв
Сумата гарантира запазване на место в залата, участие в сутрешното кафе и лична среща с лекторите и гостите в нетуъркинг и Б2Б срещите.

За желаещите да вземат участие в тържествената бизнес вечеря в ресторант „Белия кон“ на 9.05.2017г., от 20.00ч., кувертът е на стойност 30лв.

За допълнителна информация, можете да се обаждате на тел. 0888755578 и 0894377977 или да пишете на емайл адрес: office@ubclubs.eu, ang@abv.bg , както и да следите официалният сайт на ОБК www.ubclubs.eu или фейсбук страницата United Business Clubs-Bulgaria.

Краен срок за записване за участие: 05 май 2017 г.