За нас

НАСОЧЕНОСТ НА ПРОЕКТА

Обединени от взаимен интерес и каузата за съживяване на българския бизнес климат, ние сме силни, когато сме заедно!

ИДЕЯ

Създаване на общност от свободомислещи и активно работещи български предприемачи от всички икономически сфери под формата на прецизно структурирани бизнес клубове на регионален принцип.

МИСИЯ

Водени от принципите на справедливост, коректност и отговорност, ние от „Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове”

ЦЕЛИ

Организация и участие в изложения, конференции и работни срещи.

НАСОКИ

За постигане на набелязаните цели ние учредителите на сдружението.

ДЕЙСТВИЯ

Изграждането на клонове, осигуряване на достъп до по-големи пазари и сключването на спогодби за взаимопомощ и сътрудничество.

ФИНАНСОВА СРЕДА

С цел изграждане на регулирана и предсказуема работна среда за фирмите – членки на сдружението, те ще бъдат подбирани по ясни критерии и условия.

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Тук може да свалите:
Етичен кодекс
Правилник
Устав

ПРЕДИМСТВА

Моите предимства да бъда член на ОБК – Най бързо развиващата се бизнес организация в България

Нормативна уредба

ЕТИЧЕН КОДЕКС

За да отворите документа кликнете върху иконата.

ПРАВИЛНИК

За да отворите документа кликнете върху иконата.

УСТАВ

За да отворите документа кликнете върху иконата.