Month: март 2015

Horizon 2020

в тази секция ще намерите актуална информация по програма Horizon……


ОП "Околна среда"

в тази секция ще намерите информация по ОП "Околна……


ОП "Развитие на човешките ресурси"

в тази секция ще намерите информация за програмите по ОП "Развитие на човешките…


ОП "Иновации и конкурентоспособност"

в тази секция ще намерите актуална информация за програмите по ОП…


Договор за сътрудничество между ОБК и Израелската асоциация на малкия и среден бизнес LAHAV

Днес, беше подписан договор за сътрудничество между ОБК, представляван от г-н…


Сътрудничество с холандската организация ONL

Изключително ползотворна среща на г-н Халачев с Председателя на холандската…


Сътрудничество между ОБК и FSB

Г-н Халачев бе поканен на работен обяд от г-н Джон Алън - национален…


Сътрудничество в областта на иновациите между ОБК и FSB

Третата среща на г-н Халачев днес бе с г-н Клайв Дейвънпорт - шеф на дирекция…