Month: ноември 2015

Как да подготвите Вашите Еврoпейски проекти - обучителен семинар

Уважаеми Дами и Господа, Сдружение за подпомагане на малкия и среден бизнес –…