Year: 2017

Наградите на ОБК - 2018

Уважаеми колеги, Във връзка с наближаващият празник, честването на…


Декларацията на ОБК в подкрепа на МСП

Приятели, Обединени Бизнес Клубове стриктно спазва обещанията си-едно от тях е…


Участие на членовете на ОБК в предстоящи панаирни изложения в Италия, Милано през 2018 г. и 2019г.

Скъпи приятели, ОБК предоставя възможност на членовете си да участват в 5…


О Б Я В А З А К О Н К У Р С

  Във връзка с изпълнение на Програма „Безвъзмездна финансова помощ за…


Удължаване на срока на П2 "Енергийна ефективност" за МСП - до 5 хил. лева

Колеги, Поради настъпващите празници и интерес от страна на кандидатстващите…


***Коледно парти на ОБК***

Скъпи колеги и приятели, Както всяка година и тази ни предстои едно вълнуващо…


Среща на ОБК на 29.11 (сряда) от 18:30 часа

Скъпи приятели, На 29.11 (сряда) от 18:30 часа ще проведем редовната среща на…


Нови промени в данъчното законодателство, обнародвани в бр. 92 на ДВ от 17.11.2017 г.

Промени в Данъчно - осигурителния процесуален кодекс (ДОПК)   С цел да се…


Декларацията е входирана

Приятели, Обединени бизнес клубове стриктно спазва обещанията си-едно от тях е…


Бизнесът иска спешно дигитализация, достъп до пазари и до квалифицирана работна ръка

Огромен интерес към „Национален бизнес форум 2017”, предприемачите изпратиха…