Month: декември 2017

Наградите на ОБК - 2018

Уважаеми колеги, Във връзка с наближаващият празник, честването на…


Декларацията на ОБК в подкрепа на МСП

Приятели, Обединени Бизнес Клубове стриктно спазва обещанията си-едно от тях е…


Участие на членовете на ОБК в предстоящи панаирни изложения в Италия, Милано през 2018 г. и 2019г.

Скъпи приятели, ОБК предоставя възможност на членовете си да участват в 5…


О Б Я В А З А К О Н К У Р С

  Във връзка с изпълнение на Програма „Безвъзмездна финансова помощ за…