Month: януари 2018

Срещи с членове на ОБК в Северозападен планов район

През месец януари се проведоха работни срещи с членове на ОБК в Северозападен…


АНАЛИЗ НА РАЗВИТИЕТО НА МСП В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги, Представители на малкия и средния бизнес в България,  …


Възможности за финансиране по Програмата Interreg - ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020

Уважаеми колеги, Информираме Ви, че Министерство на регионалното развитие и…


Бизнес взаимоотношения с Украйна

Скъпи колеги, Партньори на ОБК от Украйна желаят да установят тясно…


Среща на ОБК - 31.01 (сряда) от 18:30 часа

Скъпи приятели, Имаме специална покана от нашия член Сергей Стоянов да направим…


Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН Студентски практики – Фаза 1” , финансиран от ОП НОИР

Проект BG05M20P001-2.002-0001 на МОН „Студентски практики – Фаза 1”, финансиран…


Безплатно участие в международно изложение за земеделие в Турция - AGROEXPO 2018

Скъпи колеги, И тази година благодарение на дългогодишното ни партньорство с…


БЕЗПЛАТНО участие в предстоящи изложения в Турция

Скъпи колеги, И тази година благодарение на дългогодишното ни партньорство с…


ЦЕНОРАЗПИС

Уважаеми колеги-представители на бизнеса, с настоящото писмо Ви уведомяваме за…


Първа среща на ОБК за 2018г. - 10.01 (сряда) от 18:30 часа

Скъпи приятели, Честита Нова Година! От името на УС и изпълнителният екип на…