Month: септември 2019

ПОКАНА за ОС на ОБК

П О К А Н А за свикване на Редовно Общо събрание на "Сдружение за подпомагане…