Year: 2020

Външни пазари

Уважаеми колеги - представители на бизнеса, Следвайки основната мисия на нашата…


ПОДКРЕПА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ 

ПРЕДСТОИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА ТУРОПЕРАТОРИ И…


Дирекция “ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ” към ОБК

Уважаеми колеги – представители на малкия и средния бизнес, В унисон с…


Анкета I. ОБЩА БИЗНЕС СРЕДА В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги, Наближават парламентарни избори – независимо дали става дума…


БИЗНЕС НА ПЛАЖА

Колеги, започваме поредицата от бизнес срещи, съчетани с почивка и купон.…


ОБК стартира проекта “Нови балкански индустрии”

ОБК стартира проекта “Нови балкански индустрии” Целта е превръщането на…


Eвропейски инструмент за временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE).

Европейската комисия горещо приветства споразумението между държавите-членки в…


Мерките на Европейската комисия за малкия и средния бизнес, относно кризата, породена от COVID-19

Уважаеми дами и господа – представители на микро и малък бизнес, Имаме…


ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Уважаеми дами и господа – представители на микро и малък бизнес, Имаме…