Month: март 2020

ОБК срещу COVID-19

Уважаеми колеги – представители на малкия и средния бизнес в България,…


Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

На  23.03.2020 г. парламентът прие Закон за мерките и действията по време на…