Month: май 2020

Eвропейски инструмент за временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE).

Европейската комисия горещо приветства споразумението между държавите-членки в…


Мерките на Европейската комисия за малкия и средния бизнес, относно кризата, породена от COVID-19

Уважаеми дами и господа – представители на микро и малък бизнес, Имаме…


ОНЛАЙН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

Уважаеми дами и господа – представители на микро и малък бизнес, Имаме…