Бизнес среща - дискусия на тема: СЪСТОЯНИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ ЗА РАЗВИТИЕ - 31.03.2013г.

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС  „ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ“ организира на 31 март, от 11.00ч., в Бест Уестърн Хотел Експо, гр. София

ДИСКУСИЯ на тема: СЪСТОЯНИЕ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ФИРМИ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ИМ ЗА РАЗВИТИЕ

 Untitled_3

Ще говорим за проблемите, с които се сблъскваме всекидневно и заедно ще търсим решения.

Ще дискутираме кое от опита на другите държави може да ни помогне, и още:

Как да раздвижим бизнеса и да подобрим възможностите му за развитие?

Как да преодолеем кризата, да имаме достъп до финансиране и как да се справим с междуфирмената задлъжнялост?

Как да оцелеем и да предотвратим още фалити, адаптирайки се към пазарните промени?

Каква трябва да е държавната политика за стимулиране и подкрепа на бизнеса у нас и каква да е макроикономическата политика? Как да намалим риска от неправомерни действия на държавата?

Нуждаем ли се от специална индустриална политика? Можем ли да повишим общата сигурност на бизнеса?

Гости на форума са представители на изпълнителната и местните власти, експерти и предприемачи, членове на сдружението и съмишленици.


Работна среща - 20.03.13

default_2На 20.03.2013г., в 18ч., на бул. Гоце Делчев 142, ще се проведе работна среща на УС на сдружението и на активни наши членове. Ще обсъждаме изключително важни въпроси, свързани с дейността ни. Очакваме ви!


ПОЗИЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ

default_2Ние, група предприемчиви българи, управляващи широк спектър от дейности в обществено-икономическия живот на България сме обединени от идеята да свържем разнородни професионални и бизнес сфери и по този начин да си помагаме взаимно, да намерим нови партньори и да получим достъп до нови пазари с естествената цел - да работим и печелим. Единствено реалният опит, съвместната работа и активното общуване са инструментите чрез които да се развиваме и направим така, че малкия бизнес наистина да бъде „гръбнак” на българската икономика, създавайки заетост и доходи. С малък бизнес спестяванията на хората влизат в по-смислена употреба от трупане на лихви в банките. Малкият бизнес кара хората да се движат и създават, да са предприемчиви, но най-важното - той ги прави независими. Българската икономика днес е безгръбначна, такова е и обществото ни, а това е много удобно на всяка власт с неподходящи приоритети.
Ние вярваме, че условията за живот в България ще се подобрят и ще се създаде повече пространство за находчивия и предприемчивия човек. Икономическо развитие, основано единствено на едри предприятия, е по-лесно за всяка власт, но прави икономиката много уязвима за циклите на конюнктурата. Ако държавата продължи да толерира чуждестранните монополисти, малкият бизнес няма да има сили да съществува и ще загубим усета за родното, ще позволим да умре българското!

НАШАТА ПОЗИЦИЯ
1. В контекста на икономическата криза темата БИЗНЕС е естественият фокус на усилията ни, с визия за бъдещето и с цел решаването на проблемите, възпрепятстващи възходящото му развитие;
2. На фона на политическите събития и започващата предизборна кампания, дейността на СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС - ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ се отличава със своята деловитост, конкретика и прагматичност;
3. Всички политически партии се обръщат с послания към бизнеса по време на управление и в моменти на криза, но винаги много активно в предизборния период. Ние, от СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС - ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ ще обърнем посоката на тази комуникация - ще насочим посланията ОТ БИЗНЕСА КЪМ ПАРТИИТЕ с ясен приоритет - намиране на ясни и бързи решения за възстановяване на здравословната бизнес среда и и излизане от създалият се крах на идеи и действия.

 

ДЕЙНОСТ

Създадохме СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС - ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ като неправителствена организация, която да съдейства на бизнеса при взимането на правилни мениджърски решения, чрез които да се създаде благоприятния климат за генериране на предложения, обсъждането им и вземането на решения чрез организиране на  еднодневни бизнес форуми - конференции, кръгли маса, обсъждания, дискусии и др., в различни населени места.

Искаме да направим работата на всеки един наш член в обществено достояние и да се вслушаме във всяко адекватно мнение. Проблематиката е изцяло с местно значение и съдържание.

Във  форумите ни  ще участват членове на СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС - ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ, както и други заинтересовани бизнесмени от съответното населено място, като  сме открити за участие на всички желаещи.  Ще  каним икономически експерти, ще изслушваме и коментираме  икономическите платформи на различни партии, ще формираме наши цели на база синтезираната проблематика и натрупаният опит на всички вас, предприемачи и граждани.

Нямаме политически амбиции, а  по законов път  ще представяме нерешените проблеми на бизнеса и алтернативи за тяхното разрешаване. Наша цел е да работим като партньор  на местната власт и  да поддържаме необходимия конструктивен диалог с всички управляващи, намирайки бързи и точни решения във всяка икономическа сфера.  Стремим се и работим за разкриването на нови работни места, внедряването на нови технологии, развиването на нови и иновативни дейности, което ще доведе до повишаване на доходите ни и до по-добър и спокоен живот.

 

В ПОЛЗА НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС:

-         Фокусираме се върху проблемите на конкретния бизнес в съответното населено място: състояние, проблеми, алтернативи чрез публични обсъждания на обществено-значими проблеми, за да бъдат взети оптималните решения;

-         Осигуряваме и структурираме широка база данни за регионалните потребности и  проблеми на нашия сайт:  www.ubc.com;

-         Използваме само езикът на икономическото говорене, което  улеснява пряката комуникация и преодолява различията, особено на фона на  политическото говорене;

-         Местните структури на СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС - ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ оказват методическа и консултантска помощ на своите членове и на всички заинтересовени в тяхната дейност, отнасяща се до стратегията на Сдружението за взаимно подпомагане;

-         Подпомагаме развитието на местните инициативи и дейности на малки и средни предприятия, неформални местни общности, младежки групи и сдружения с нестопанска цел в областта на обществено-икономическия живот, публично-частното партньорство, културата и екологията в региона;

-         Създаваме позитивна нагласа към СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС - ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ с желанието ни да бъдем близо до реалните проблеми на хората, с деловитостта на обсъжданите конкретни проблеми;

-         Съвместно участваме по проекти и програми в национален и международен мащаб.


Среща - 28.02.13

На 28.02.2013г. в 18ч. организираме среща в автомовка РИЦ, гр. София, чийто управител е член на сдружението, като основните теми на разговорите ни са:

Fat Larrys Hollywood Car Wash_1

  • представяне на дейността на автокомплекс РИЦ
  • запознаване с дейността (автосервиз) на кандидат член на нашето сдружение.
  • създаване на тематични групи по сектори с цел изготвяне на програма за подпомагането на малък и среден бизнес.

Всички членове на сдружението могат да ползват услугите на автомивка РИЦ на преференциалните цени и с отстъпките, предоставени за нас.