Делегация на ОБК в Република Узбекистан

Уважаеми колеги,

Делегация на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове (ОБК) ще посети Република Узбекистан в периода от 19 до 23 април 2021 г.

Събитието е организирано на високо държавно и бизнес ниво и е по официална покана от “Агенцията по регулиране на пазарите с тютюневи изделия, алкохолни напитки и развитие на винарството” към Министерския съвет на Република Узбекистан.

В рамките на своя престой, нашата делегация, водена от г-н Веселин Халачев – председател на ОБК, ще се срещне с министри, представители на търговската палата и бизнес организации от Република Узбекистан.

Уважаеми колеги,

Онези от Вас, които имат интерес за установяване на бизнес контакти с компании от Узбекистан, могат да се свържат с нас на office@ubclubs.eu или office.ubclubs@gmail.com

Моля, опишете накратко Вашите желания за търговски взаимоотношения (внос, износ, съвместни проекти, изследователска дейност и т.н.); изпратете кратка презентация или брошура, описваща Вашата дейност.

За Ваша информация, узбекския бизнес проявява интерес към:

-          лозарство, винопроизводство и изграждане на шата

-          земеделие и животновъдство

-          текстилна и шивашка промишленост

-          туризъм

-          козметика и парфюмерия

-          производство на химически продукти и пластмасови изделия

-          машиностроене

-          иновации, дигитализация, роботизация

-          зелени технологии

-          възобновяеми енергийни източници

-          други

Чрез доброто име и контакти, с посредничеството на узбекския бизнес, Вие бихте могли да достигнете по-лесно до пазарите на Русия, Китай, Туркменистан, Казахстан, Азърбайджан и др.

По време на престоя на нашата делегация ще бъдат подписани и няколко официални договора за икономическо сътрудничество между представители на българския и узбекския бизнес.

За допълнителна информация, свързана с възможностите за участие с презентационни материали, връзки с компании от Република Узбекистан и др., пишете на електронната ни поща: office@ubclubs.eu или office.ubclubs@gmail.com .

Бъдете здрави и не се предавайте!

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

Организационен екип на ОБК


2-ри НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС УЕБ ФОРУМ 2021

Уважаеми Дами и Господа ,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате във «2-ри НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС УЕБ ФОРУМ 2021», който ще се проведе ОНЛАЙН на 09 март (вторник)  2021 година.

Тема: “Социално-финансови мерки за МСП по време на и след кризата Covid-19

Организатор: Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), със специалната подкрепата на Министерство на труда и социалната политика и УО на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»

Дата и час: 09 март (вторник)  2021 г. от 14.00 часа 

ВНИМАНИЕ: Участието в уеб форума е БЕЗПЛАТНО. Изисква се предварителна заявка за участие – на желаещите ще бъде изпратен линк за събитието и инструкции как да се включат и как могат да задават своите въпроси към панелистите.

Основни въпроси:

 • Мерките от страна на Министерство на труда и социалната политика и Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» в подкрепа на микро, малки и средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19.
 • Новости в европейските фондове и програми, насочени към МСП, управлявани директно от Европейската комисия през новия програмен период 2021 – 2027 г. Европейски социален фонд + (ESF+) и Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI)
 • Отворената процедура за кандидатстване директно в Брюксел – “Укрепване ролята на социалните партньори за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на кризата COVID-19” с безвъзмездна помощ до

5 милиона евро на проект при интензитет до 95%.

Официални говорители на уеб форума ще бъдат:

 1. Г-жа Деница Сачева – Министър на труда и социалната политика
 2. Високопоставен представител на Управляващия орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР)
 3. Г-н Веселин Халачев - Председател на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове

Oчакван брой участници: 200

Краен срок за записване за участие: 08 март (понеделник) 2021 г.

Внимание: За да получите линк за участие в събитието, моля заявете Вашето участие на електронната ни поща office.ubclubs@gmail.com

За допълнителна информация относно “2-ри Национален бизнес уеб форум 2021”, можете да се обаждате на тел. 0894 377 977 или да пишете на office.ubclubs@gmail.com , както и да следите официалния сайт на ОБК www.ubclubs.eu  или фейсбук страницата United Business Clubs-Bulgaria .

 


НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС УЕБ ФОРУМ 2021

Уважаеми Дами и Господа ,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в «НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС УЕБ ФОРУМ 2021», който ще се проведе ОНЛАЙН на 01 март (понеделник)  2021 година.

Тема: “Финанси и пазари за МСП по време на и след кризата Covid-19

Организатор: Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), със специалната подкрепата на Министерство на икономиката и Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП).

Дата и час: 01 март (понеделник)  2021 г. от 10.30 часа

ВНИМАНИЕ: Участието в уеб форума е БЕЗПЛАТНО. Изисква се предварителна заявка за участие – на желаещите ще бъде изпратен линк за събитието и инструкции как да се включат и как могат да задават своите въпроси към панелистите.

Основни въпроси:

 • Мерките от страна на Министерството на икономиката и Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” в подкрепа на микро, малки и средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19.
 • Новости в европейските фондове и програми, насочени към МСП, управлявани директно от Европейската комисия през новия програмен период 2021 – 2027 г. Инструментите “EIC Pathfinder”, “EIC Accelerator” “Fast Track to Innovation” на програмата Хоризонт Европа.
 • Активности на ИАНМСП в подкрепа на МСП с цел по-бърз и по-лесен достъп до единния европейски и международните пазари.
 • Дейности и предложения на ОБК, в областта на външната търговия между български и чуждестранни компании.

 

Официални говорители на уеб форума ще бъдат:

 1. Г-н Лъчезар Борисов – Министър на икономиката на Република България
 2. Г-н Бойко Таков – Изп. директор на Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) при министерството на икономиката
 3. Г-н Веселин Халачев - Председател на Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес – Обединени Бизнес Клубове
 4. Високопоставен представител на Управляващия орган на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”
 5. Г-н Игор Георгиевски – Управител на ОБК – Северна Македония

Oчакван брой участници: 200

Краен срок за записване за участие: 28 февруари (неделя) 2021 г.

Внимание: За да получите линк за участие в събитието, моля заявете Вашето участие на електронната ни поща office.ubclubs@gmail.com

За допълнителна информация относно “Национален бизнес уеб форум 2021”, можете да се обаждате на тел. 0894 377 977 или да пишете на office.ubclubs@gmail.com , както и да следите официалния сайт на ОБК www.ubclubs.eu  или фейсбук страницата United Business Clubs-Bulgaria .

 

 

 

 

 


Безвъзмездно финансиране на зелени иновации

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ИНОВАЦИИ

 

Максимален размер на проект: между 2,5 и 7,5 милиона евро

Интензитет на гранта: до 60% от капиталовите разходи

Допустими сектори: енергоемки индустрии, включително улавяне и използване на въглерод, възобновяема енергия, съхранение на енергия, заместващи продукти и междусекторни проекти

Допустими бенефициенти: единични кандидати (компании) или консорциуми

Краен срок за подаване на документи: 10 март 2021 г.

 

Срок на изпълнение на проекта: 48 месеца

 

Допустими кандидати:

За да отговарят на условията за финансиране по тази покана, кандидатите трябва да бъдат:

 • юридически лица;
 • принадлежат към една от следните категории: частни субекти, публични субекти или международни организации;
 • да бъде пряко отговорен за изпълнението и управлението на проекта, а когато е уместно, съвместно с други кандидати, т.е. да не действа като посредник.

 

Допустими държави:  Страните-членки на ЕС, плюс Норвегия и Исландия

 

Допустими дейности:

- дейности, които подпомагат иновациите в нисковъглеродните технологии и процеси в секторите, изброени в Приложение I, включително безопасно за околната среда улавяне и използване на въглерод, което допринася значително за смекчаване на изменението на климата, както и заместващи продукти;

- дейности, които спомагат за стимулирането на изграждането и функционирането на проекти, насочени към екологично безопасно улавяне и съхранение на геоложки CO2 (CCS) ;

- дейности, които спомагат за стимулирането на изграждането и експлоатацията на иновативни възобновяеми енергийни източници и технологии за съхранение на енергия.

Улавянето и използването на въглерод може да се финансира, ако улавянето на CO2 се извършва в рамките на една от дейностите, изброени в приложение I към Директивата за СТЕ, или ако използването на СО2 води до продукти, заместващи въглеродните интензивни от секторите, изброени в Приложение I.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Био-електричество

Био-горива и био-рафинерии

Съхранение на електричество

Съхранение на друг вид енергия

Слънчева енергия

Вятърна енергия

Геотермална енергия

Хидроенергия

Възобновяемо отопление/охлаждане

Транспорт и складиране на CO2

Рафинерии

Химикали

Цимент и вар

Стъкло, керамика и строителни материали

Водород

Желязо и стомана

Цветни метали

Целулоза и хартия

За повече информация, пишете на office@ubclubs.eu или  office.ubclubs@gmail.com

Дирекция “Европейски фондове” при ОБК

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

 


Външни пазари

Уважаеми колеги - представители на бизнеса,

Следвайки основната мисия на нашата организация – да подпомагаме малкия и средния бизнес, бихме искали да ви кажем, че започваме сериозна кампания с цел развитие и разширяване на търговските взаимоотношения между български и чуждестранни фирми. Като за начало сме се договорили на най-високо, включително и държавно ниво, да подобрим търговските си взаимоотношения с компании от страни като САЩ, Великобритания, Китай, Турция и някои бивши съветски републики. Предстоят ни договаряния и с още много други държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка. Нашата цел е бързото възстановяване и разрастване на българския бизнес и по-скорошното излизане от икономическата криза, породена от пандемията Covid-19.

За да бъдем по-прагматични и по-експедитивни е необходимо да получим от заинтересованите български компании информация относно техните интереси и възможности да продават свои продукти за, както и да внасят от упоменатите по-горе четири държави. Радостен факт за нас е, че обмена на стоки с Китай ще бъде гарантиран от тяхна държавна структура, което означава, че на практика ще бъдат избегнати всякакви възможности за измами и некоректни отношения.

Обръщаме се към вас със следната покана:

 1. За производители-износители: Изпратете информация с какви стоки и какви налични количества разполагате, както и какви са вашите възможности за изработване на вашите продукти в рамките на 3 месеца и една година. Знаете, че изискванията, особено за Китай са за по-големи количества, но не се притеснявайте от този факт. Ние ще обединим сходните продукти в общ лот и така ще го предлагаме. Можете да ни изпратите брошури и сайтове. НЕ СЕ ИЗИСКВАТ мостри – такива може да бъдат необходими след проявен сериозен интерес, подкрепен с необходимата за това кореспонденция между вас и купувачите. Ние НЯМА да повишаваме вашите цени – сделките ще договаряте ДИРЕКТНО с купувачите. В повечето от случаите ще получавате плащанията авансово, а в останалите с акредитив. Няма да се налага да изпращате стоката си и да чакате да ви платят след нейното получаване от купувачите. Ще бъдат избегнати всякакви финансово-икономически рискове.
 2. За вносители: Изпратете информация за вашите потребности и търсения на стоки, количества, както и дали става въпрос за еднократен, краткосрочен или дългосрочен процес на вноса. Дали си търсите постоянен партньор, или се интересувате само от ниски цени или определено качество. Ние НЯМА да повишаваме цените на доставчика - сделките ще договаряте ДИРЕКТНО с доставчиците. Обикновено начините на плащане ще бъдат с акредитив или банкова или застрахователна гаранция. Ще бъдат избегнати всякакви финансово-икономически рискове.

Вашите писма с информация или въпроси изпращайте на office@ubclubs.eu  или на office.ubclubs@gmail.com . Следете нашия сайт www.ubclubs.eu , както и фейсбук страницата ни United Business Clubs-Bulgaria . Очаквайте скоро още много интересни съобщения и събития.

Пожелаваме Ви здраве и успех в бизнеса!

Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

СПМСБ – Обединени Бизнес Клубове


ПОДКРЕПА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ 

ПРЕДСТОИ ПРИЕМ НА ПРОЕКТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДКРЕПА НА ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Безвъзмездно финансиране

 • 100% от допустимите разходи по проекта
  • минимален размер на БФП – няма
  • максимален размер на БФП – 391 166 лева
  • сумата на безвъзмездна помощ не може да надхвърля 10% от оборота за 2019 година на фирмата-кандидат

Допустими разходи

Разходи за закупуване на суровини, материали и консумативи;

Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи);

Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя).

Допустими кандидати

  юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон с Kод на икономическа дейност 79.11 и 79.12

  да са микро, малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия

  да имат валидна застраховка "Отговорност на туроператора", ако кандидат е туропертор

  да са регистрирани съгласно Закона за туризма

  да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да са осъществявали стопанска дейност през 2018 г. и 2019 г.

 


Дирекция “ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ” към ОБК

Уважаеми колеги – представители на малкия и средния бизнес,

В унисон с основните европейски политики за новия програмен период 2021 – 2027 година, визирайки най вече Зелената сделка, както и във връзка със създалата се ситуация, възникнала от пандемията Covid-19,

ОБК създава специална Дирекция “ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ”.

Целта на тази дирекция е да подпомага представителите на микро, малки и средни предприятия и самонаетите лица в намирането на подходяща информация за създаване на нов бизнес, диверсификация на бизнеса в създадени компании, както и за внедряване на зелени иновативни решения и използване на иновативни продукти за неутрализиране на всякакъв тип вирусни и бактериални зарази (включително Covid-19).

Специална информация и консултация ще получават физически и юридически лица, които желаят да изградят собствено производство, дистрибуторски мрежи или обекти за продажба на дребно на иновативни дезинфекционни продукти и предпазни средства. Ще бъде обърнато специално внимание и на изграждането на всякакъв тип иновативни пречиствателни станции за преработка на води и отпадъци както за домовете, така и за индустрията и публичния сектор. Ще се предоставя информация и консултации във всички дейности, свързани с изграждането на Интелигентни градове и региони, зелено селско стопанство, запазване на околната среда и борбата с климатичните промени.

Дирекция “ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ” към ОБК ще бъде в тясно сътрудничество с проекта “Нови балкански индустрии” с цел превръщането на Балканите в нова индустриална зона на Европа.

До края на месец септември ще бъде изградена цялостната структура на дирекцията. Онези от Вас, които желаят да се включат в нея, независимо дали като част от управленския и оперативен състав, или като консултанти и съветници, моля да ни пишат на office@ubclubs.eu - моля, напишете каква позиция бихте искали да заемете (управленска, информационна, търговско-посредническа, консултантска), както и кратко ваше представяне.

За всичко, свързано с дейността на Дирекция “ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ” към ОБК, можете да научавате от нашия официален сайт www.ubclubs.eu , както и от фейсбук страницата ни United Business Clubs – Bulgaria , или в групата ОБК срещу Covid-19 .


Анкета I. ОБЩА БИЗНЕС СРЕДА В БЪЛГАРИЯ

Уважаеми колеги,

Наближават парламентарни избори – независимо дали става дума за предсрочни, или редовни. Обръщаме се към всички представители на малкия и средния бизнес, свободни професии и занаятчии с молба заедно да формулираме нашите проблеми и искания, както и предложения за тяхното разрешаване. Сега е точното време за тези действия, за да имаме време да обобщим вашите предложения и да ги впишем в своеобразна стратегическа платформа за развитието на малкия и средния бизнес за периода 2021 – 2027 година. След което ще предоставим този документ на бъдещата управляваща сила (която и да е тя), както и на останалите парламентарно представени партии.
Целта е да изискваме адекватни закони, други нормативни актове и мерки, които да бъдат в синхрон с интересите на МСП, респективно в интерес на икономическото развитие на България.
Препоръчителен краен срок: 23 юли 2020 г.
Гарантираме анонимността на Вашите отговори.
Разбира се, ако желаете можете да посочите Вашето име и данни за контакт.
Можете да публикувате Вашите отговори и във фейсбук страницата на ОБК: United Business Clubs - Bulgaria

Извинете ни за това, че отнемаме от Вашето ценно време, но се надяваме, че си заслужава и сме убедени, че вървим по правилния път.
Обединени сме силни! Обединени ще успеем!

P.S. Напомняме, че ОБК е неправителствена и НЕПОЛИТИЧЕСКА организация. Нашата единствена цел е да помагаме на представителите на малкия и средния бизнес, свободните професии и занаятчиите.


БИЗНЕС НА ПЛАЖА

Колеги, започваме поредицата от бизнес срещи, съчетани с почивка и купон.

Събитията са отворени за всички, които желаят да присъстват. Специално за вас сме извоювали най-изгодни цени в различни хотели по българското черноморие. Можете да дойдете с вашите семейства и приятели.
Заповядайте в удобно за вас време - запазените периоди за мероприятията на Обединени Бизнес Клубове (ОБК) са:

08 юли (сряда) - 12 юли (неделя)
22 юли (сряда) - 26 юли (неделя)
05 август (сряда) - 09 август (неделя)
19 август (сряда) - 23 август (неделя)
02 септември (сряда) - 06 септември (неделя)

При ваше желание, можете да си удължавате престоите – необходимо е само предварително уведомяване.

Първите две събития (08 юли - 12 юли и 22 юли - 26 юли) ще се проведат в хотел СЪНРАЙЗ**** - к.к. Златни Пясъци. Специалната цена на легло в двойна стая е 69.00 лева за една нощувка на база All Inclusive.

Добрите цени, условия и обслужване, които ще получите са благодарение на собственика на хотел СЪНРАЙЗ**** (член на ОБК) и на организационния екип на ОБК.

Можете да бъдете спокойни за вашето здраве по време на целия ви престой, тъй като са взети всички необходими, предпазни мерки свързани с епидемичната обстановка, възникнала от пандемията Covid-19.

За да получите тези цени, трябва да се свържете с г-ца Мирена Макрова на e-mail: office.ubclubs@gmail.com или office@ubclubs.eu , тел. 0894 377977, след което тя ще ви изпрати специална регистрационна форма, която трябва да попълните и върнете.

Събитията ще се проведат при следната рамкова програма:

 1. Сряда 08 юли (22 юли)

– след 14.00 часа – настаняване в хотела и свбодно време

 1. Четвъртък 09 юли (23 юли)

-       07.30 – 09.00 Закуска

-       09.00 – 10.00 Семинар: Предстоящи мерки на програмите ОПИК, ПРСР и ОПРЧР. (Дискусия с експерти от Управляващите органи)

-       10.00 – 10.15 Кафе пауза

-       10.15 – 11.00 Европейски фондове и програми през предстоящия програмен период 2021 – 2027. Грантове и финансови инструменти.

-       11.00 – 11.30 Как да получим финансиране от фондовете за дялово финансиране (Equity Funds)

-       11.30 – 12.00 свободно време

-       12.00 – 13.30 Обяд

-       13.30 – 17.30 Бизнес-нетуъркинг плаж на хотелските басейни или на морския бряг

-       17.30 – 19.00 свободно време

-       19.00 – 20.00 Вечеря

-       след 20.00 – свободно време – възможност за организирани разходки и посещения на заведения, дискотеки и нощни клубове

 1. Петък 10 юли (24 юли)

-       07.30 – 09.00 Закуска

-       09.00 – 09.30 Обиколка около масата – кратко поименно представяне на всички участници в събитието

-       09.30 – 10.15 Новият проект на ОБК - “Нови балкански индустрии” с цел превръщане на България и Балканите в индустриална зона на Европа - дебати и предложения

-       10.15 – 10.30 Кафе пауза

-       10.30 – 11.30 Очертаване на новите пазари - вътрешни и международни;
Иновации, дигитализация, зелени технологии - представяне и покана за внедряване;
Достъп до работна сила.

-       11.30 – 12.00 свободно време

-       12.00 – 13.30 Обяд

-       13.30 – 17.30 Бизнес-нетуъркинг плаж на хотелските басейни или на морския бряг

-       17.30 – 19.00 свободно време

-       19.00 – 20.00 Вечеря

след 20.00 – свободно време – възможност за организирани разходки и посещения на заведения, дискотеки и нощни клубове

 1. Събота 11 юли (25 юли)

-       07.30 – 09.00 Закуска

-       след 09.00 – развлечения-нетуъркинг – възможност за организиране на групово посещение на плаж в к.к. Албена, културни забележителности в района (Варна, Балчик), спортни занимания, обяд или вечеря в ресторант край морето и др.

 1. Неделя 12 юли (26 юли)

-       07.30 – 09.00 Закуска

-       09.00 – 12.00 свободно време

-       12.00 – Освобождаване на хотелските стаи

Когато вие сте заети, на вашите семейства и приятели ще бъдат организирани интересни забавления – анимация, плаж на басейните на хотела, плаж на морето, посещение на аква парк, обиколка из Златни пясъци, разходка до Варна (Делфинариум, шопинг, морска градина, културни забележителности), посещение на Царския дворец и Ботаническата градина в гр. Балчик и др.

За допълнителна информация, моля следете нашите уеб и фейсбук страници или се обаждайте на г-ца Мирена Макрова - 0894377977.


ОБК стартира проекта “Нови балкански индустрии”

ОБК стартира проекта “Нови балкански индустрии”

Целта е превръщането на България и другите балкански страни в индустриална зона на Европа

 

Сдружение за подпомагане на малкия и средния бизнес - Обединени Бизнес Клубове (ОБК), заедно с представители на бизнеса и академичната общност, се обединяват в пилотния проект “Нови балкански индустрии”. Целта е превръщането на България и другите балкански държави в индустриална зона на Европа и сериозен фактор за скъсяване на веригите на доставки.

„Започваме работата по проекта веднага с обучителни и  нетуъркинг семинари по най- важните и наболели въпроси на малкия и средния бизнес, сред които са достъпът до международни пазари и до финансиране – европейски фондове и програми за безвъзмездно финансиране. Особено след кризата с коронавируса малките и средни предприятия трябва да са информирани за новите финансови инструменти на Европа, за възможностите за банково и алтернативно финансиране“, разясни авторът на инициативата Веселин Халачев, председател на Управителния съвет на ОБК. Според него провеждането на разяснителна кампания за ползите и начина, по който работят тези фондове, е от изключително значение и за достъпа на малкия и средния бизнес до иновации, зелени технологии, до квалифицирана работна сила и до световни добри практики на успешни български, европейски и световни компании.

„Предвид сериозните негативни последствия от коронавируса върху туризма, ОБК реши да проведе голяма част от тези обучителни и нетуъркинг събития (на национално и международно ниво) в български курорти, като по този начин да се постави началото на един нов тип, иновативен туристически подход –синергия между бизнес – туризъм – култура – спорт. Това ще доведе до ускоряване на бизнес контактите с всички балкански държави, за спомагане за намиране на конкретни бизнес партньори от различни държави по света, използвайки контактите на ОБК и партньорите в проекта (над 1,5 милиона фирми)“, допълни Халачев. Той уточни че „Нови балкански индустрии“ ще има обща рекламна стратегия, която ще популяризира качествените български и балкански продукти и услуги, ще провежда специализирани изложения.

Една от първите стъпки е създаването уебсайт на всички заинтересовани български и балкански компании, на който ще има информация за всички дейности по проекта.

„Вече имаме подкрепата не само на бизнеса, но и на академичните среди, на организации от правителствения и неправителствения сектор, защото искаме да превърнем в реалност нашата мечта: да видим България просперираща, а стандартът на живот да е поне средноевропейски“, коментира още авторът на проекта Веселин Халачев. Той допълни, че до месец, след съгласуване с широк кръг експерти, ОБК ще оповести подробностите около проекта.

Официална декларация за намеренията на новосформираната организация ще бъде изпратена до Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, както и до Европейския парламент и Европейската комисия.

Всеки, който желае да се включи в разработването на проекта, може да се свърже с нас на емайл: office@ubclubs.eu тел:0894377977