Eвропейски инструмент за временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE).

Eвропейски инструмент за временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE).
20.05.2020 obk

Европейската комисия горещо приветства споразумението между държавите-членки в Съвета относно регламента за създаване на европейски инструмент за временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE).

Решението от 19 май е важна стъпка в съвместната борба на ЕС срещу социално-икономическите последици от пандемията на коронавирус. Финансовата подкрепа за държавите-членки по SURE ще стане достъпна, след като всички държави-членки доброволно се ангажират и подпишат своите гаранционни споразумения с Комисията. След като това се случи, SURE ще започне да функционира и ЕС ще може да подкрепи държавите-членки в защитата на работните места и работниците, засегнати от пандемията на коронавирус, като предоставя до 100 милиарда евро заеми при благоприятни условия. Тези заеми ще помогнат на държавите-членки за кратко време да се справят с финансирането на работните процеси, както и някои допълнителни здравни мерки на работното място, които са въведени, за да се гарантира, че работниците и самонаетите лица продължават да получават подходящ доход, а предприятията запазват своя персонал и гарантира, че те могат да работят в безопасна среда. Защитавайки производствения капацитет на европейските икономики, SURE ще спомогне и за осигуряването на по-бързо и по-пълно възстановяване след приключване на извънредното положение.