Eвропейски инструмент за временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE).

Европейската комисия горещо приветства споразумението между държавите-членки в Съвета относно регламента за създаване на европейски инструмент за временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредни ситуации (SURE).

Решението от 19 май е важна стъпка в съвместната борба на ЕС срещу социално-икономическите последици от пандемията на коронавирус. Финансовата подкрепа за държавите-членки по SURE ще стане достъпна, след като всички държави-членки доброволно се ангажират и подпишат своите гаранционни споразумения с Комисията. След като това се случи, SURE ще започне да функционира и ЕС ще може да подкрепи държавите-членки в защитата на работните места и работниците, засегнати от пандемията на коронавирус, като предоставя до 100 милиарда евро заеми при благоприятни условия. Тези заеми ще помогнат на държавите-членки за кратко време да се справят с финансирането на работните процеси, както и някои допълнителни здравни мерки на работното място, които са въведени, за да се гарантира, че работниците и самонаетите лица продължават да получават подходящ доход, а предприятията запазват своя персонал и гарантира, че те могат да работят в безопасна среда. Защитавайки производствения капацитет на европейските икономики, SURE ще спомогне и за осигуряването на по-бързо и по-пълно възстановяване след приключване на извънредното положение.