До 5 хил. лева безвъзмездно за членове на ОБК

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СДРУЖЕНИЕ ОБЕДИНЕНИ БИЗНЕС КЛУБОВЕ,

 

Имам удоволствието да Ви информирам, че Управителният съвет на Сдружението взе решение за създаване на Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия” с цел подпомагане успешното развитие и дейността на своите членове, каквато е и основната цел на Сдружение ОБК.

По Програма „Безвъзмездна финансова помощ за малки и средни предприятия” Вие като наши членове можете да получите безвъзмездна финансова помощ в размер до 5 хил. лв. 

Към момента Програмата се състои от пет подпрограми, изработени на база нуждите на бизнеса на нашите членове и в съответствие със Законодателния акт за малкия бизнес (SBA) на Европейската комисия.

Предвижда се изработването и на други подпрограми.

Приложено Ви представям индикативен график на отделните подпрограми и кратко описание на всяка една от тях.

Подробна информация можете да получите на телефони:

+359 89 557 5744 и +359 89 437 7977.

Поздрави,