Oтворената процедура „Технологична модернизация“

Уважаеми колеги,

С настоящото писмо, бихме искали да Ви напомним, че остава по-малко от месец до крайния срок (21 септември 2022 г.) за подаване на проектни предложения по отворената процедура „Технологична модернизация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Сдружение Обединени Бизнес Клубове (ОБК) има възможността да помогне на всички онези от Вас, които биха искали да се възползват от мярката и които отговарят на съответните условия, чрез предоставяне на необходимата консултантска, информационна и IT подкрепа – в ОБК членуват най-добрите консултантски компании, работещи в областта на европейското грантово и фондово финансиране.

Ако имате нужда от помощ, можете да се свържете с нас на e-mail: office@ubclubs.eu , office.ubclubs@gmail.com , или да се обадите на тел. 0894 377977 (при не приемане на обаждане, моля пишете SMS).

мярка „ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

от Националния план за възстановяване и устойчивост

Краен срок: 21 септември 2022

Безвъзмездна помощ: до 700 000 лв за средни предприятия

                                      до 350 000 лв за малки предприятия

                                      до 180 000 лв за микро предприятия

Интензитет на гранта: до 50%

Допустими кандидати: МСП от следните икономически сектори:

–       C – Преработваща промишленост (производители на храни, напитки, лекарства, облекла, обувки, компютри и компютърна техника и материали, оптични средства и т.н.);

–       Е – Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (пречистване на води, събиране и обезвреждане на отпадъци, рециклиране на материали и т.н.);

–       J – Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения (радиа, телевизии, филмови и телевизионни студиа и др.);

–       M – Професионални дейности и научни изследвания (архитектурна и инженерна дейност, научно-изследователска и развойна дейност).

Фирмите-кандидати трябва:

–       да са регистрирани не по-късно от 31 декември 2019 г.

–       да са реализирали годишни нетни приходи от продажби за последните три години в размер на:

над 210 000 лв. за микро предприятия

над 750 000 лв. за малки предприятия

над 3 млн. лв. за средни предприятия

За онези от вас, които разполагат с иновативни идеи и разработки в областта на възобновяемите енергийни източници, екологията, здравеопазването, изкуствения  интелект, дигитализацията, безотпадъчното производство и др., обръщаме внимание, че ОБК разполага с най добрите екипи, които биха могли да ви посъветват, да подготвят и да подадат вашите проектни предложения по програма „Хоризонт Европа“ и други европейски програми, управлявани от Европейската комисия, с кандидатстване директно в Брюксел. По повечето от тези програми се кандидатства в рамките на консорциуми (партньорства) от минимум три участника от поне три държави, но има и такива мерки, по които малките и средните предприятия могат да се кандидатстват самостоятелно и да получат безвъзмездни средства в размер на до 2,5 милиона евро при 70% – 100% интензитет на безвъзмездната помощ.

За повече информация, можете да пишете на office@ubclubs.eu ,  office.ubclubs@gmail.com , както и да следите официалния сайт на ОБК www.ubclubs.eu  или фейсбук страницата United Business Clubs-Bulgaria .