Национален бизнес форум

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО “НАЦИОНАЛЕН БИЗНЕС ФОРУМ 2017”

Предизвикателства и възможности пред бизнеса по време на Българското…